Valberedningen

Valberedningen nås på valberedningen@obligationen2.se och består av:
Carolina Saavedra
Rikard Andersson