Hyra ut i andra hand

OBS!
Handläggningstiden för ärenden som kräver styrelsen godkännande är upp till och med 2 månader. Var vänlig inkom därför med underlag minst 2 månader i förväg.

Om det blir aktuellt för dig att ansöka om att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand finns det några saker att tänka på före själva uthyrningen. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.

Så här går du tillväga:
Fyll i två exemplar av blanketten ”Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand” nedan (en behåller styrelsen och en får du tillbaka med besked om uthyrningen godkänns eller ej). Lägg sedan båda blanketterna i styrelsens postlåda (vit postlåda i port 40) eller posta originalet till följande adress:

Styrelsen
Brf Obligationen 2
Sparbanksvägen 40
12930 Hägersten

I ansökan anger du skäl för andrahandsuthyrningen, kontaktuppgifter till hyresgästen samt önskad uthyrningsperiod. Styrelsen godkänner högst 1 års uthyrning i taget, därefter måste du inkomma med en ny ansökan.

Vilka regler gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har skäl enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner.

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Hur mycket tar man betalt?
Sedan februari 2013 får du som uthyrare av en bostadsrätt ta ut en skälig kostnadsbaserad hyra av din hyresgäst (läs mer här). Det betyder du multiplicerar marknadsvärdet på din bostadsrätt med en ränta ca 2% över statens upplåningsränta (ca 2% påslag anses skäligt) och till detta lägger du grundavgift och driftskostnader (el, bredband, TV etc). Väljer du dessutom att hyra ut lägenheten möblerad kan du öka hyran med 10-15%.

Nedan finns ett hjälpformulär för att enkelt kunna räkna ut vad just din kostnadsbaserade hyra blir.

Skriv kontrakt
Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Kom även ihåg att det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt!

Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Besittningsrätt
Sedan privatuthyrningslagen trädde i kraft 1a februari 2013 saknar alla hyresgäster, som har träffat avtal om att hyra en bostadsrättslägenhet i andra hand, helt besittningsskydd. Du som hyr ut behöver alltså inte avtala bort besittningsskyddet om uthyrningen skulle pågå längre än 2 år. Läs mer här!

Tänk också på att:
… du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.

Blanketter
Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand
Mall för hyresavtal vid upplåtelse i andra hand