Vill du hyra ett extra förråd?

Kära medlemmar,
Då föreningen har ett antal förråd/utrymmen som ekar tomma i fastigheten vill styrelsen nu se över intresset hos er medlemmar att hyra något av dessa utrymmen. Priset skulle isf ligga på ca 550 kr/kvm och år. Förråden varierar i storlek, några är runt 15 kvm, vilket skulle motsvara ca 680kr i månaden. Om intresset är större än antalet utrymmen sker tilldelning av utrymme via lottning och sedan upprättas, precis som med parkeringen, en väntelista.
Anmäl intresse genom att mejla styrelsen på styrelsen@obligationen2.se senast den 3:e april.

Väl mött
Styrelsen