Styrelsen

Styrelsen:
Rikard Andersson (Ordförande)
Sandra Brisenheim (Kassör)
Gabriela Letelier (Ledamot)
Jonas Stenberg (Ledamot)
Beatrice Frankenstein (Ledamot)

Handläggningstider för ärenden (ombyggnationer, andrahandsuthyrning) är 2 månader då styrelsen sammanträder i snitt 1 gång i månaden.