Styrelsen

Styrelsen:
Rikard Andersson (Ordförande)
Kim Öberg (Kassör)
Johan Persson (Ledamot)
Beatrice Frankenstein (Ledamot)

Handläggningstider för ärenden (ombyggnationer, andrahandsuthyrning) är 2 månader då styrelsen sammanträder i snitt 1 gång i månaden.