Valberedningen

Valberedningen nås på valberedningen@obligationen2.se och består av:
Kung Alexander Moberg
Lars Thurberg