Återvinningsstation

Utanför portarna längs med Sparbanksvägen 40-50 återfinns den vanliga sophanteringen. Återvinning av glas, konserver, wellpapp och annat sker nere på Mellanbergsvägen 46-48. För större sopor, möbler, brandfarligt m.m. hänvisas till Återvinningsstationen i Östberga.