Mäklarinformation

Här kan du som mäklare få information om Brf Obligationen 2 inför ditt säljuppdrag:

Ansökan om medlemskap
Ansökningsblankett samt överlåtelseavtal laddas smidigast upp digitalt via SBC:s mäklarservice-sida (den här metoden är absolut snabbast) eller postas till:

Brf Obligationen 2
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Föreningen godtar delat ägande mellan makar/sambos/barn/föräldrar med minsta fördelning 90/10 men ej juridisk person.
Observera att samtliga boende har solidariskt ansvar för de förpliktelser som hänger ihop med innehavet av bostadsrätten, till exempel att betala månadsavgift.

Byggår
Byggnadsår är 1945 och ombyggnadsår 1999.
Föreningen bildades i december 2014 och köpte fastigheten 2015.

Antal lägenheter
40, varav 3 hyreslägenheter, samt 2 lokaler.

Tomträtt
Föreningen innehar tomträtten Stockholm Obligationen 2 på Hägerstensåsen i Stockholms kommun med adress Sparbanksvägen 40-50. Tomträttsavgälden löper till 2025-01-01.

Viktigt att nämna är att föreningen redan prisat in den kommande höjningen av tomträttsavgälden, som Stockholms kommunfullmäktige beslutade om 2017-03-20, i avgiften. Mer information finns här.

Ekonomiska nyckeltal
Lån: 13 914 568 kr (per 2019-12-31)
Genomsnittlig skuldränta: 1,67%
Belåningsgrad, skulder / (bostadsarea + lokalarea): 7 704 kr/kvm
Enligt Hemnet är allt under 5 000 kr/kvm mycket bra, 5 000 – 10 000 bra och vid siffror över 10 000 kr/kvm bör man sätta sig in lite mer i varför belåningen är så hög. Vanligt är t.ex. att belåningen är högre initialt i en nybildad förening (vår förening bildades 2015).
Avgift, årsavgifter / (bostadsarea + lokalarea): 704 kr/kvm och år.
Jämförbar nybildad förening i området har en avgift på ~850 kr/kvm.
Räntekostnader: 16,7% av nettoomsättningen.
Enligt Hemnet ligger räntekostnaderna i en välmående förening som funnits ett tag (vår är endast 5 år gammal) på uppåt 20%.
Skuldkvot, skulder / nettoomsättning: 8,7
Tumregel:  < 5: mycket bra,  5-10: bra, > 10: inte bra,  20: mycket illa!
Driftkostnader: 256 kr/kvm och år. Här ingår uppvärmning, städning, sophantering, vatten och el.
Tumregel: ~250kr/kvm är mycket bra, > 450kr/kvm är för mycket.

Genomförda renoveringar
– Stambyte och omgjutning av balkongplattor 1997-1998
– Renovering av el-stigarna 1997
– Takbyte 1998
– Installation av 3-fas 2016
– Byte till treglas-fönster 2016
– Gemensamt fiberbredband från Telia 2017
– Digitalt bokningssystem till tvättstugan 2018
– Kollektiv upphandling av el 2019
– Ommålning av trapphus 2020
– Takrenovering (beslut) 2020

För närvarande finns inga övriga planerade renoveringar. Hösten 2017 tog föreningen in en extern besiktningsfirma som upprättade en långsiktig underhållsplan. Det är denna styrelsen aktivt jobbar med som underlag inför eventuella framtida renoveringar.

Årsavgift
Styrelsen har beslutat att årsavgiften ska följa den ekonomiska planen. Viktigt att nämna är att föreningen redan prisat in den kommande höjningen av tomträttsavgälden, som Stockholms kommunfullmäktige beslutade om 2017-03-20, i avgiften. Mer information finns här.

Månadsavgiften för en 2:a i föreningen uppgår i skrivande stund till 3343 kr exkl. det obligatoriska tillägget på 132kr/mån för 100/100 Mbps bredband via Telia, alltså totalt 3475 kr/mån.

Hushållsel mäts individuellt och faktureras retroaktivt på månadsavierna då föreningen handlar upp elen kollektivt. Upphandlingen sker via Kundkraft som levererar miljömärkt el till konkurrenskraftiga priser.

Kabel-TV (digitalt grundutbud via ComHem), värme och vatten ingår i månadsavgiften.

Driftkostnader
Kostnaderna nedan gäller för en exempel-tvåa i föreningen.
El: ~2500 kr/år
Gas: ~2976 kr/år
Försäkring: 2000 kr/år

Uppvärmning
Vattenburen fjärrvärme.

Ventilation
Mekanisk frånluft med fläktar på taket.

Energideklaration
128 kWh/m² och år.
Energideklaration

Gemensamhetsutrymmen
Tvättstuga och cykelrum. Föreningens tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, torkskåp samt ett torkrum. Tvättstugan är i belägen i källaren.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd.

Parkering
Föreningen har 6 st parkeringsplatser, separat kösystem. Kostnaden för en parkeringsplats är 400 kr/mån. I övrigt gäller taxa 5 och datumparkering på områdets gator. Boendeparkering kostar 300kr/månaden.

Styrelsen
Styrelsen för bostadsrättsföreningen består för närvarande av fyra ordinarie förtroendevalda ledamöter inkl kassör och ordförande.
Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare är  Sveriges BostadsCentrum (SBC).
Stadgarna återfinns här.

Ekonomi
Årsredovisning 2019
Föregående års bokslut publiceras på hemsidan efter ordinarie årsstämma som vanligen infaller i maj månad.

Bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättstillägget som tillkommer för en hemförsäkring ingår inte i föreningens försäkring. Medlemmar behöver därför ett teckna eget bostadsrättstillägg.

Övrig information
Det analoga grundutbudet via kabel-tv tillhandahålls av ComHem och ingår i månadsavgiften.
Internet tillhandahålls av Telia då föreningen har ett kollektivt bredbandsavtal på 100/100 Mbps som ingår i månadsavgiften.