Tvättstugan

Föreningens tvättstuga använder ett digitalt bokningssystem med blipp (en per hushåll). Dörrlåset till tvättstugan öppnas med denna blipp som även används för att boka tvättid via den digitala tavlan utanför tvättstugan eller via denna sida. Inloggning till onlineportalen består av förnamn och efternamn på en registrerad medlem i hushållet, adress och lösenord. Är du nyinflyttad? Se sektionen ”Nyinflyttad” nedan.

Regler

  • Alla pass i tvättstugan är 3 timmar långa
  • Första passet startar 07.00 och sista passet slutar 22.00 (av hänsyn till de grannar som bor närmast tvättstugan)
  • Tillträde till tvättstugan startar 15 minuter innan bokat pass
  • Bokad tid som inte tagits i anspråk 30 min efter starttid avbokas automatiskt (för att öka tillgängligheten för alla)
  • Efter att passet är slut har föregående bokare tillgång till tvättstugan i 30 minuter (för att t.ex. hinna torktumla klart sista maskinen)
  • Bokning av tvättid kan ske max 4 veckor framåt i tiden
  • Ett hushåll kan max ha 1 aktiv bokning åt gången

Nyinflyttad
Om du är nyinflyttad ska föregående boende gett dig 1 blipp som gäller för ditt hushåll. Mejla sedan styrelsen att du är nyinflyttad och uppge vilket namn och lösenord som skall gälla för inloggningen framöver.